Hur invandringen inte förstörde skolan, men sänkte resultaten.

25 procent av de som går ut årskurs nio har inte gymnasiebehörighet, rapport efter rapport visar hur svenska skolungdomars kunskaper minskar. Den ena efter den andra vill riva upp regeringens skolreformer, jag själv hade tidigare köpt bilden som Lärarförbundet målade upp, nämligen att det i grunden är lärarnas fel. Att våra bästa och smartaste inte längre vill bli lärare för att lönen är så låg och att lärarhögskolan nu får ta in någon slags reserver.

Faktum är att den stora anledningen till varför behörighetsnivåerna är så dystra är varken friskolors, lärares eller Jan Björklunds fel. Faktum är att det inte är många som man kan beskylla för detta utfall. Förklaringen är enkel och demografisk.

Svenska ungdomar blir inte dummare, svenska lärare blir inte sämre, utan det är endast resultatet för barn som har invandrat efter skolstart som har dragit ner resultatet.

Andel gymnasiebehöriga

Men varför blir de invandrade barnen sämre och sämre i skolan? Har skolan blivit sämre än tidigare på att undervisa dessa barn? Nej. Är det för att barnens socioekonomiska bakgrund har ändrats. Kanske. Men den största anledningen är detta:

Genomsnittstid för en niondeklassare i Sverige

Vad den grafen helt enkelt säger är att de barn till de invandrar till Sverige är äldre än vad de var tidigare. Förut började man skolan i genomsnitt i 3:an, nu börjar man den i genomsnitt i 5:an.

Hur går det då för de barn som är födda här med invandrade föräldrar och uppvuxna här? Hur går det då för de som kom hit som väldigt små (typ jag):
All in all, not bad. Så nej, invandrare förstör inte skolan för svenska barn och skolan bör få en applåd, detsamma med lärarna, och de kids som kommer till Sverige sent i barndomen bör få några års extra skolgång så är problemet löst.

Hur Santesson tappade bort 225 356 invandrare.

Santesson publicerade en graf igår. Detta excelark han hittat på Migrationsverkets hemsida som så tydligt visar hur Solna inte tar sitt ansvar. Problemet är att tabellerna inte visar anhöriginvandring, den visar endast de som har rätt till etableringsersättning. Det är anhöriga som invandrar inom 2 år efter anknytningens invandring m.a.o om en flykting tar hit hela sin familj efter att den vistats i Sverige i 2 år, så finns inte dessa personer med Santessons statistik. Om han hade bemödat sig att klicka lite ner i samma meny till denna sida så hade han upptäkt att Sverige mellan 2005-2011 inte hade en invandring på 128 206 personer, utan på 353 562 personer.

Källa: Migrationsverket Beviljade uppehållstillstånd 2005-2011
(Asyl, Kvotflyktingar, Verkställighetshinder, Anhöriga, Anhöriga till flyktingar)

Svar till Peter Santessons försvar av Södertälje.

På inslag.se gör Peter Santesson en poäng av att Solnas politik (lägst skatt, hårdaste bidragsregler, bäst företagsmiljö) inte alls är viktigt, utan våra lyckade siffror endast är på grund av storleken av mottagandet, samtidigt han som han försvarar Södertälje och förklarar att det knappast är kommunpolitikernas fel att det går att få bidrag över disk, att de har hög skatt och att det dröjde dem ända till 2010 för att starta ett program för att få folk från socialbidrag till arbete.

Han använder en siffermetodik som är lite felaktigt eftersom han jämför tex antalet mottagna 2005 med invånarantalet 2011 (Solna ökade antalet invånare med 15% under den tiden) men om vi skippar detta faktum antar att hans ”flyktingindex” stämmer så är det väl rimligt att jämföra Solnas resultat med kommuner som ”tar emot” lika många, samt Sundbyberg och Södertälje, för att ge lite perspektiv på det hela.

Holy shit, ser ni sambandet? För jag gör det inte...

Graf på samma tabell:

De med siffror, från höger: Solna, Sundbyberg, Södertälje

På den horisontella skalan ser du ”Santesson-index”, nämligen hur stor andel av rikets totala placeringar av migrationsverket en kommun tar emot. På den vertikala ser du procent i överrepresentationa av arbetslöshet. Den lägsta siffran i ligan har gruvsamhället Storuman.

Verkar som att det inte finns någon stark korrelation mellan andelen invandrare, antalet mottagna och arbetslöshet. Hmm…

Santesson drar även upp ”Att Södertälje har 800 procent fler bidragshushåll än Solna är nog inte så anmärkningsvärt med tanke på att deras mottagande per capita under 2005–2011 var 1 100 procent högre än Solnas…”

Här har Santesson en poäng, faktum är att man inte endast kan titta på hur stor andel av befolkningen som lever på bidrag, man måste jämföra invandrare vs svenskar om man vill få en bra bild av läget i kommunen.

Rimligtvis borde Södertälje ha en enorm överrepresentation av utrikes födda i utanförskap, för att de inrikes födda blir både färre i andelar och har uppenbart starkare ställning på arbetsmarknaden än utrikes födda.

Om Santessons tes om att Solnas arbetsmarknadspolitik är irrelevant stämmer, och det är en faktor av mottagande, så borde kommuner som Danderyd eller Täby ha riktigt fina siffror. De ”tar emot” färre än Solna ju, låt oss spana in Socialstyrelsen siffror från 2011:

<=100% betyder ingen överrepresentation

Verkar som att Santessons index inte höll denna gång heller. Danderyd och Täby har en överrepresentation på 342,67% respektive 297,83%.

Problemet blir nu att Santessons-index är dubbelmackad av både Sundbyberg och Danderyd. Om man förklarar Danderyd och Täbys siffror med att det är så många villor och högt välstånd därför är skillnaderna så stora, så får man svårt att förklara varför Sundbyberg suger (Btw Sundbyberg större andel småhus än Solna). Försöker man förklara Sundbybergs siffror med att de tar emot många så säger man ju emot Danderyds siffror.

Samtidigt förklarar man inte varför utanförskapet i Sundbyberg är så extremt mycket högre än Solnas, även bland inrikes födda, trots att kommunerna nästan är identiska till demografi, bostadsbebyggelse, närhet till Stockholm, antal tunnelbaneuppgångar, tidigare även skattekraft osv osv.

Här kan ju Santesson självklart kontra med att säga att siffrorna fortfarande är katastrofala och att vi inte har råd med att ta emot så pass många då vi ”fyller på” vårt utanförskap, låt mig då enkelt påminna att andelen av helårspersoner som är försörjda av olika sorters bidrag har på 6 år minskat från 20% till 15%. Trots rekordhögt mottagande.

Men Santesson borde ha rätt, sambandet mellan Santesson-index och utanförskap borde vara starkare. Men problemet är att det är en inkomplett index, dess nuvarande utformning är att den endast tar i beaktande till invandrares första anhalt till en kommun efter Migrationsverkets flyktingförläggningar.

Både Solna eller Södertälje har EBO-avtal (eget boende) med Migrationsverket, som ovan läsare kan man få intrycket av att Solna vägrar ta emot flyktingar med Santessons blogginlägg, detta stämmer självklart inte, lika lite som Södertälje kan styra över hur många som flyttar in, kan Solna styra över hur få som kommer hit som första anhalt.

Santesson missar i sitt index och graf att siffrorna han använder bygger på kommuner som är första anhalt. Ett exempel blir när Hanif blir placerad i Jokkmokk av Migrationsverket, efter ett tag  så flyttar han, till en större stad, till en förort till storstan, en förort med mycket lägenheter, (97% flerfamiljshus i Solna jmf 93% Sundbyberg, 68% Södertälje). Solna är en av dessa förorter med stark inflyttning av utrikes födda.

Många av dessa individer, som Santesson säkerligen vet, har inte den starkaste förankringen på arbetsmarknaden, samtidigt har de varit tillräckligt länge i Sverige för att det ska vara lönlöst med ”integrationsåtgärder”.

Det är här Solnamodellen kickar in, en av de striktaste bidragssystemen kombinerat med sänkta marginaleffekter och sanktioner vid misslyckat deltagande, det som han själv förklarade var för några dagar sedan som ”piskan – att med kontroller och hot om helt indragna ersättningar”,  någon som han även benämnde som ”ingen rimlig varaktig lösning och plan”. En modell som vi applicerat på både svenskar och invandrare, vill du se resultatet?

Ridå.

Om det är vidlyftiga bidragssystem som är en del av problemet (som du själv kommer fram till i ett inlägg på din blogg) är det väl inte svårare att låta invandrade få kvalificera sig till det under tex 5 år, man kan utöka försörjningskyldigheten för anhöriginvandring så den även gäller kärnfamiljen. Göra om socialbidraget så den funkar som etableringsersättningen, nämligen att man inte får betalt för det 4:e barnet. Då kommer inte bara marginaleffekten för att söka jobb bli lägre, det blir plötsligt fullt nödvändigt att lägga sin energi och själ på att lära sig språket ordentligt och av egenkraft bygga sig en framtid i Sverige.

Min enkla fråga är; När slutade egentligen Santesson tro på att Sverige kan bli lite mer liberalt? Och när började han tro att Solnas företagsvänlighets-, privatiserings- och skattesänkarpolitik är lika dåligt för arbetsmarknaden som Södertäljes socialistiska politik?

Far och son.

Att spela in den här dokumentären var mer påfrestande än vad som kanske märks.
Tack alla mina mammor, pappor, lärare och vänner, varje dag vill jag göra er stolta.
Det här är en del av vår berättelse:
Get Adobe Flash Player
Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze link.

Iphone iMessege crash

Noticed a pretty major security bug in on the iOS 5 messaging system today.

As we know, iOS uses sqllite to store its messages, therefore i made a quick experiment to check if the iphone escapes the messages that it recieves and made an intresting discovery.

This is how you replicate the bug:
(Successfully replicated on Iphone iOS 5.1.1 and 5.1)

1.) Send  ' or \ to a contact with iMessage
2) tap EDIT at the top of the screen
3) check off the message you just sent
4) tap FORWARD at the bottom right of the screen
5) Type a number or contact that have iMessage, press send.
6) Crash!

My suspicion is that Iphones forwarding system does not escape its sql query correctly.

Short description about nonescaped SQL:

Lets say we have a database that holds the username and its role:
===================
= username | role =
===================
John       | admin
George     | user
===================

Then our imaginary user fills out a form on your website where he submits the name Billy.

A sloppy developer that directly inserts the users input into the database query gets this:

INSERT INTO users (username,role) VALUES('Billy','user');

But lets say that our imaginary user has malicius intent and types: Billy','admin'); --

Then the query will become:
INSERT INTO users (username,role) VALUES('Billy','admin'); -- ','user');

The SQL server interprets everything beyond the ”--” characters as a comment and therefore ignores it. Suddenly Billy the ordinary user has elevated himself to admin.

Hycklarna

Vem är det som gjort denna graf? ”Det är otäckt” säger Stefan Lövén, och påstår att Fredrik Reinfeldt ”pekar på en grupp och säger att det är dom som har problem”.

Ja men sluta hyckla, grafen ovan kommer från LO:s (där Löfvén varit fackpamp hela livet) egna rapport om integration från 2004. Är det inte dags att komma ner från din höga häst och sluta beskriva samhällsproblem så de passar in i din verklighet istället för att beskriva samhällsproblem från verkligheten?

Källa: LO – Integration 2004

U mad bro?

u_mad_bro_picture_challenge_3-s469x428-160564-535_161009110_163434753_165126665_176294414

Varje gång man är ute i media så får man reaktioner oavsett vilken fråga det är, men när man är ute i frågor som på något sätt berör icke ”pursvenska” då kan du garanteras horder av trollmail. De har nästan alla en sak gemensamt, de kommer från landet, de är män, de är runt 50 bast, de de påstår att de har en gång i tiden varit moderater, de har alla bytt till SD, och de hatar dig.

Jag har ju väldigt svårt att bara ignorera folk så brukar ofta ta mig tiden att trolla med dem. Nedan finns gårdagens guldägg.
FRÅN: digemo@tele2.com
TILL: hanif@moderat.se
Lyssnade på debatt där du försvarar invandrande barn.
Ta emot alla i ditt hem.
Vi ute i små kommuner ska inte ta emot dessa blivande gangster.
Vi har nerdragningar inom alla områden utan att en enda krona sparas på invandringen.
Med dina åsikter så kan jag ABSOLUT inte fortsätta att ge er min röst vid nästa val.
Hälsar
Lars-Eric Digemo
XXXXXXXXXX
XXXXXX SKÄRBLACKA
XXX-[XXXXXXX] ej Hemliga nummer
www.digemo.com


------------------------------------------------
FRÅN: Hanif@moderat.se
TILL: Digemo@telia.com

Ser att du kommer från Norrköpings kommun. Vill först säga att ni inte är en liten kommun utan är Sveriges 9:e största kommun. För det andra så tar ni redan emot ensamkommande barn i Norrköping, så då borde du rimligtvis dela min åsikt och tycka att det är rimligt att alla delar på bördan så att Norrköping inte tar ett oproportionerligt ansvar.

------------------------------------------------

FRÅN digemo@telia.com
TILL hanif@moderat.se

I Sverige ska alla tala vårt språk.
I Sverige arbetar man och försörjer sig och sin familj.
I Sverige ska ingen få bidrag längre än de gällande regler för sjukskrivning, och A-kassa
I Sverige anpassar man sig efter gällande lagar och kultur
I Sverige är det förbjudet att maskera sig

------------------------------------------------

FRÅN: hanif@moderat.se
TILL: digemo@tele2.se

Jag bor och verkar i Solna, Sveriges 8:e mest invandrartäta kommun, där en tredjedel av kommunen är invandrare. Vi har en av Sveriges lägsta arbetslöshet bland både inrikes och utrikes födda.

### I Sverige ska alla tala vårt språk.

Håller med, därför så har vi i Solna infört en tuffare och mer effektiv Svenska undervisning.

### I Sverige arbetar man och försörjer sig och sin familj.

Absolut, det är därför vi i Solna har en väldigt rigid arbetslinje.

### I Sverige ska ingen få bidrag längre än de gällande regler för sjukskrivning, och A-kassa

Håller med igen, det är därför vi är otroligt restriktiva med tex försörjningsstöd, invandrare är faktiskt underrepresenterade i försörjningsstödsstatistiken i Solna.

### I Sverige anpassar man sig efter gällande lagar och kultur

Ja, människor som arbetar och gör rätt för sig blir laglydiga och en del av samhället. Du är välkommen till Solna och se själv!

### I Sverige är det förbjudet att maskera sig

Nej det är det inte, det är förbjudet att maskera sig i demonstrationer.

### De som inte vill anpassa sig till dessa regler ska stanna hemma och bidra till ett bättre eget land på sin hemmaadress.

Ok...
------------------------------------------------

FRÅN: digemo@telia.com
TILL: hanif@moderat.se
ALLA INVANDRARE SOM DÖMS FÖR BROTT SOM BLIR FÄNGELSESTRAFF BORDE KASTAS UT FÖR ALLTID

 

Hur sysselsättningen kan öka, samtidigt som den minskar.

Socialdemokraterna och LO tjatar och tjatar om att sysselsättningengraden har minskat har sedan 2006. Något som är väldigt missvisande. Delvis har den absoluta sysselsättningen ökat, men samtidigt har sysselsättningsgraden ökat för samtliga grupper i samhället. Men samtidigt så har den totala sysselsättningen minskat. Dafuq? Hur går det till? Jo på grund av något som kallas för Simpson effekten, eller ibland Simpsons Paradox.

Jag ska försöka lite pedagogiskt förklara för dig, om man bryter ner siffrorna för sysselsättningen så ser man rätt så tydligt detta, speciellt för kvinnor:
Ja, som ni ser i grafen ovan så ökar sysselsättningen för samtliga grupper, men den totala sysselsättningen minskar. Hur kommer detta sig? Jo anledningen är väldigt enkel, det är för att 15 och 70 åringar inte jobbar i samma utsträckning som en 45 åring, och unga och äldre har blivit en allt större del av vår befolkning:

Vår befolkning har alltså ökat, men den har ökat med en större andel ungdomar och pensionärer. I grova drag så är det helt enkelt så att färre andel av befolkningen är i ”jobb som fan ålder” och fler är i ”softa som pensionär ålder”. Denna utveckling är inget nyhet, Per Nuder kallade detta för ”köttberget” som går i pension.

När regeringens politik uppenbarligen har höjt sysselsättningen bland samtliga grupper så finns det bara en enda metod för att göra LO och Stefan Löfvén glad, nämligen att få fler kids att hoppa av studierna och istället jobba heltid efter att de fyllt 15 och att höja den obligatoriska pensionsåldern, är det verkligen vad S vill göra?

Källa: SCB AKU FEB 12