Hur Santesson tappade bort 225 356 invandrare.

Santesson publicerade en graf igår. Detta excelark han hittat på Migrationsverkets hemsida som så tydligt visar hur Solna inte tar sitt ansvar. Problemet är att tabellerna inte visar anhöriginvandring, den visar endast de som har rätt till etableringsersättning. Det är anhöriga som invandrar inom 2 år efter anknytningens invandring m.a.o om en flykting tar hit hela sin familj efter att den vistats i Sverige i 2 år, så finns inte dessa personer med Santessons statistik. Om han hade bemödat sig att klicka lite ner i samma meny till denna sida så hade han upptäkt att Sverige mellan 2005-2011 inte hade en invandring på 128 206 personer, utan på 353 562 personer.

Källa: Migrationsverket Beviljade uppehållstillstånd 2005-2011
(Asyl, Kvotflyktingar, Verkställighetshinder, Anhöriga, Anhöriga till flyktingar)