Hur sysselsättningen kan öka, samtidigt som den minskar.

Socialdemokraterna och LO tjatar och tjatar om att sysselsättningengraden har minskat har sedan 2006. Något som är väldigt missvisande. Delvis har den absoluta sysselsättningen ökat, men samtidigt har sysselsättningsgraden ökat för samtliga grupper i samhället. Men samtidigt så har den totala sysselsättningen minskat. Dafuq? Hur går det till? Jo på grund av något som kallas för Simpson effekten, eller ibland Simpsons Paradox.

Jag ska försöka lite pedagogiskt förklara för dig, om man bryter ner siffrorna för sysselsättningen så ser man rätt så tydligt detta, speciellt för kvinnor:
Ja, som ni ser i grafen ovan så ökar sysselsättningen för samtliga grupper, men den totala sysselsättningen minskar. Hur kommer detta sig? Jo anledningen är väldigt enkel, det är för att 15 och 70 åringar inte jobbar i samma utsträckning som en 45 åring, och unga och äldre har blivit en allt större del av vår befolkning:

Vår befolkning har alltså ökat, men den har ökat med en större andel ungdomar och pensionärer. I grova drag så är det helt enkelt så att färre andel av befolkningen är i ”jobb som fan ålder” och fler är i ”softa som pensionär ålder”. Denna utveckling är inget nyhet, Per Nuder kallade detta för ”köttberget” som går i pension.

När regeringens politik uppenbarligen har höjt sysselsättningen bland samtliga grupper så finns det bara en enda metod för att göra LO och Stefan Löfvén glad, nämligen att få fler kids att hoppa av studierna och istället jobba heltid efter att de fyllt 15 och att höja den obligatoriska pensionsåldern, är det verkligen vad S vill göra?

Källa: SCB AKU FEB 12