Marginaleffektskalkylator


Denna kalkylator använder marginal-calc som är skriven i Javascript av Hanif Bali. Dokumentation finns att läsa på här. Hela koden finns på Github och utveckla gärna fler moduler eller kom med förbättringar och buggar på forumet.

Marginaleffekt enligt Wikipedia

Marginaleffekt är ett begrepp inom nationalekonomin som kan definieras på flera sätt, dels som skillnaden mellan förvärvsinkomstens och den disponibla inkomstens ökning, och dels som återstående konsumtionsutrymme (den delen av lönen som individen själv får behålla) efter skatter, avgifter (arbetsgivaravgift, sociala avgifter), transfereringar (olika bidrag) och nödvändiga avgifter (arbetsresor, barnomsorg m.m.). Även sparande och den skatt på sparande som tillkommer kan inkluderas i beräkningen av marginaleffekten.

Räkna ut

Steg 1:

För att räkna ut din marginaleffekt så måste bidragskalkyler göras, då behöver du mata in hur ditt hushåll ser ut.

25 år
0 kr

Steg 2:

Skriv in din bostadsyta och boendekostnad (hyra alt. avgift till förening och uppvärming)

kr
m2

Resultat:

0 kr

kr
kr
kr
kr
kr

Graf

Dessa grafer simulerar inkomster för första personen i hushållet från 0 till 60 000 kr

Running Simulation