Hanif Bali önskar möte med Tidningsutgivarna

Hanif Bali önskar möte med Tidningsutgivarna om lögnkampanj mot politiker.

Hanif Bali har i dag kontaktat tidningsutgivarna för att få till stånd ett möte med Tidningsutgivarnas VD Jeanette Gustafsdotter angående de allvarliga lögner och sakliga felaktigheter som Sydsvenska Dagbladet utryckt i sin tidskrift.

– Jag tar de här felaktiga påståendena och lögnerna på största allvar. Det är bara någon vecka sen den ryska statligt finansierade mediet RT avslöjats använda desinformation i syfte för att polarisera debatten. Och vi vet sen tidigare att vissa journalister tycker sig finna stöd till oetisk agerande när de ser hur till exempel etablerade medier, som faktiskt ska vara våra demokratiska tjänare, uttrycker sig. Det här vill jag tala med Jeanette Gustafsdotter om, säger Hanif Bali, riksdagsledamot för Moderaterna.

– I år har vi sett flera exempel på hur journalister och andra anslutna till stora mediehus valt att medvetet misskreditera politiker för deras politik och utförda arbete. Användning av sk ”Fake News” för att skapa drev mot politiker har eskalerat. Självklart får man kritisera politiker och diskutera hur viss politisk opinionsbildning ser ut. Det är bra och viktigt. Men här handlar det om en önskan om att underminera riksdagsledamöter demokratiska samhällsuppdrag genom rena lögner, säger Hanif Bali, riksdagsledamot M.

Hoten mot svenska politiker är reella. En lång rad av vetenskapliga studier av hoten mot politiken och politiker visar att många politiker är starkt utsatta. Särskilt i samband med mediala drev. Förra året kom den senaste rapporten ”Politikers Trygghetsundersökningfrån BRÅ vilken visar att ungefär en av fyra politiker i Sverige någon gång varit utsatta för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt uppdragsutövande. Yngre förtroendevalda är extra utsatta.

– Hoten är allvarliga redan i dag. Och en förvärrad situation, med rena lögner i syfte att smutskasta politiker som fiender och motståndare, kan leda till katastrof. Senast i somras såg vi sorgligt exempel på det när en anställd på P3 trakasserade en riksdagsledamots minderåriga släktingar. Vi måste sätta stopp för den här utvecklingen redan nu. Vi måste få tillstånd ett nytt och mer sakligt korret mediaklimat, säger Hanif Bali, riksdagsledamot M.

Bakgrund:

Sydsvenska Dagbladet skrev en artikel onsdagen där Hanif Bali påstås ha spridit hånfulla kommentarer om ett bokprojekt i Rinkeby, därutöver påstod artikeln att han likställt förortsbarn som bilbrännare. Problemet är att Hanif Bali gjorde det motsatta. Han hyllade initiativet och tog konflikt mot de som tillskrev barnen i Rinkeby dessa handlingar.

Tack TU för pressmeddelande-mallen: Mediabranschen önskar möte med Ulf Kristersson (M) med anledning av hoten mot medier