Vad är Magdalena Andersson (S) rädd för?

Idag kommer regeringen besluta om att avskaffa SCB:s uppdrag att följa upp sysselsättningsgraden för åldrarna 20-64 år. Det märkliga är att på regeringens startsida så har de endast publicerat förra regeringssammanträdets dagordning, inte dagens. Däremot har jag lyckats få tag på den aktuella dagordningen för Magdalena Andersson. Punkt nr 6 på sid 2 är:

”Återtagande av uppdrag till Statistiska centralbyrån om sysselsättningsmål”

Vad betyder då detta? Såhär beskrev SCB sitt uppdrag 2006:

Regeringen har som mål att 80 procent av befolkningen i åldern 20-64 år skall vara sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden. För att kunna följa upp detta mål har SCB fått i uppdrag att varje månad ta fram och publicera uppgifter om andelen sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden i nämnda åldersgrupp.

Det är alltså detta uppdrag som regeringen tar bort från SCB. Varför kan man fråga sig? Ett utdrag ur Alliansen valmanifest 2014 ger oss en hint:

År 2020 är vårt mål att över fem miljoner människor ska jobba genom att sysselsättningen ökar med 350 000 under perioden 2014–2020, förutsatt att ingen ny allvarlig störning drabbar den svenska ekonomin. Med 350 000 fler sysselsatta 2020 uppskattas sysselsättningsgraden 20-64 år till 82 procent 2020.

Med andra ord är Magdalena Anderssons finansdepartement livrädda för att jämföras med Alliansens sysselsättningsambitioner och vill endast fokusera på arbetslösheten. Varför kan man fråga sig? Magnus Henrekson, professor och vd för Institutet för Näringslivsforskning, förklarade detta föredömligt på SvD igår.

Ett exempel: om sysselsättningen är 80 procent, men 90 procent säger sig vilja ha ett jobb då blir arbetslösheten 10 procent. Om sysselsättningen i stället är 60 procent, men bara 65 procent säger sig vilja ha ett jobb, är arbetslösheten bara hälften så stor trots att sysselsättningen är mycket lägre.

Med andra ord är arbetslöshetsmåttet helt värdelöst utan sysselsättningsmåttet. Då kan man via AMS-åtgärder, bidragshöjningar, skattehöjningar och förtidspension sänka arbetslösheten. Men då minskar sysselsättningsgraden – vilken tur för Magdalena Andersson att hon försvårar för SCB att publicera siffror.