Skattefria ungdomar.

En stor del A-kassan kommer från skatter och därmed kan klassas som ett bidrag. Däremot så kontrar vänsterdebattörer ofta med att det är från arbetsgivaravgiften A-kassan finansieras, som då inte är en skatt utan ”avstått löneutrymme”. Vilket är sant, sänkta arbetsgivaravgifter skapar nya jobb, men det skapar mest högre löner. En stor del av arbetsgivaravgifter är därmed ett ”avstått löneutrymme”.

Däremot så har samma vänsterdebattörer inget problem att vilja höja arbetsgivaravgifterna för unga med motiveringen att det är ”inga unga som betalar arbetsgivaravgifter”, och därmed inte de som drabbas utan det är de vinstdrivande rika företagarna.

Den ena teorin utesluter den andra.

Valet är enkelt för borgerliga. Då inser man att all form av skatt (frivilligt eller ofrivilligt – beroende på vad man röstade på) är beslagtagen inkomst, och transaktionsskatt på lön per definition beslagtaget löneutrymme. Därmed är det ganska självklart att mottagarna av denna inkomst är de som drabbas av transaktionsavgiften.

Trots att hela kritiken mot att sänkningen av arbetsgivaravgifterna är för dyra bygger på forskning som säger att en stor del av denna skattesänkning har gått till högre löner för ungdomar, därmed är det en dyr reform per ”nytt jobb” som skapats i företaget och därmed kommer en eventuell höjning leda till långsiktigt lägre löner. Det blir självklart så är det ungdomarna som kommer betala priset för de gulrödasgrönas höjning av arbetsgivaravgifterna. Alltså ska ungdomarna få betala för att arbetslösa ungdomar ska återuppliva gammal beprövad socialdemokratisk AMS-politik.

Samtidigt inser man att A-kassan fortfarande är ett bidrag. Nej, det blir inte en försäkring för att den har vissa villkor. Bl. a. Socialbidraget har villkor med, det gör dem inte till ”försäkringar”. Och nej, den mängden beslagtagna inkomster från transaktionskatten på löner påverkar inte A-kassans utgifter, lägre inkomster från arbetsgivaravgifter leder inte per automatik till sänkt A-kassa och vice versa, en person som inte vill vara med i A-kassan får inte tillbaka sin del av sin arbetsgivaravgift.

Sen kan vi diskutera moraliska aspekten att kalla denna skatt för ”avstått löneutrymmet”, det är knappast med frivilliga kollektivavtal dessa ungdomar betalar denna del av sin lön, de flesta av dem har förmodligen inte ens getts möjlighet att rösta.

Vi kanske borde ha en lag i Sverige som säger att man inte bör betala skatt alls om man ännu ej getts möjlighet att rösta. ”No taxation without representation” var den stora revolutionens tidiga motto. Hade synnerligen hjälpt både nyanlända och ungdomar att kicka igång sitt liv i Sverige. Att få leva under ett ekonomiskt ok som man själv inte ens fått påverka är definitivt märkligt.

Att man från vänster lyckas framföra två argument varav den ena utesluter det andra är intressant, men ännu mer intressant att de båda är fel.