Siffertrixande från vänster

Det finns en sajt som kallar sig för ”Vi har räknat på det här”- som verkar försöka vara något slags ekonomiskt Alliansfritt Sverige, De har försökt gå igenom min ”Sysselsättning – like a boss!” för att försöka hitta felaktigheter i uträkningen och bevisa att sysselsättningen visst har minskat sedan 2006. Jag tänkte bemöta deras minst sagt bristfälliga kritik.

1. Källförtäckning De påstår i sitt första inlägg att jag inte har uppgivit några källor. Men det har jag, det står längst ner på bilden: ”SCB AKU APRIL 2014”.

2. Tidpunkten för mätningen
De tycker att april 2006 är ett dålig tidpunkt att jämföra april 2014 med. Med den enkla anledningen att Regeringen Persson satt i regering fram till September 2006. Samtidigt som de själva erkänner att man bör mäta månad för månad, att jämföra de senaste siffrorna från april med tex september är lite orättvist då det finns säsongsseffekter som man inte helt kan rensa bort från statistiken. Jag valde att jämföra med april 2006/14 för att de senaste sysselsättningssiffrorna från SCB är från april 2014. De känner istället att Februari 2007 /14 är bättre månader att jämföra, vilket är minst lika arbiträrt, men det är en halmgubbekritik för att de egentligen vill dra uppmärksamhet från sitt största trixande.

3. Siffertrixande med Simpson effekten
Sverige blir äldre, äldre har en lägre sysselsättning än de mitt i livet. Andelen i den mest arbetsföra åldern 25-64 har minskat i relation till befolkningen medan gruppen 65-74 år har ökat kraftigt. Det fanns 770 900 personer som var mellan 65-74år, idag är den 1 062 000. Med andra ord har antalet 65-74 åringar ökat med 37% medan antalet sysselsatta har ökat med 108%. En fenomenal förbättring, men från en extremt låg nivå. September 2006 jobbade 10,8% av denna grupp, idag är det 16,4%. Varför nämna denna grupp? Jo, för att de drar ner det totala resultatet i och med att sammansättningen av Arbetskraften ändras. Låt oss utgå ifrån dessa ekonomistudenters beräkningar, de räknar mellan februari 2007 och februari 2004, men de mörkar samtliga gruppers förändring och istället visar totalen. Detta kallas Simpson-effekten, se denna graf:

Med andra ord har sysselsättningsgraden ökat för varenda grupp, men på grund av att vi har en demografisk förändring där fler går från mitt i livet till att bli pensionärer med lägre sysselsättningsgrad så verkar det som att den totala sysselsättningsgraden har minskat. Detta är något som dessa ekonomer borde känna till, och det är ganska magstarkt att insinuera att det är regeringens ”fel” att 40-talisterna är en sådan stor grupp som nu går i pension.

Det är minst sagt beklämmande att personer som påstår sig ha som uppgift att räkna på saker och ting, samt studerar på en av Sveriges mest prestigefulla utbildningar är så intellektuellt ohederliga i sina beräkningar.