Varför SD är dåliga, även på att vara SD

Många försöker basha SD på grund av deras människosyn och annat skräp, men jag tycker att dåliga ideér ska bemötas sakligt med bra argument. Samtliga citat är hämtade från SD:s invandrarpolitiska plattform och siffrorna från Arbetsförmedlingen och SCB .

1. Problemformuleringen.

Den oansvariga och kravlösa svenska integrations- och invandringspolitiken har även gett upphov till segregation, rotlöshet, kriminalitet och ökade motsättningar.

Det här är nog den främsta anledningen till varför människor kan tänka sig att rösta på SD, för att de håller med problemformuleringen men det gör nog både sossar och moderater, något annat vore verklighetsfrämmande.

2. Orsak

Vårt land har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en mindre del har varit flyktingar under FN:s Genèvekonvention.

Många försöker ju angripa SD med att säga att vi inte alls tar emot många invandrare i Sverige, det stämmer inte, vi tar emot väldigt många invandrare i Sverige. Det är inte mängden som är problemet. Solna är den 8:e mest invandrartäta kommunen i Sverige och har en arbetslöshet på 4,3% för invandrarna medan i Sundbyberg som är en socialdemokratisk grannkommun som har nästan identisk demografi (lika många invandrare per capita) ligger invandrararbetslösheten på 7,1%, nästan dubbelt så mycket alltså. Även andra delar av socialdemokratiska Sverige ser vi samma mönster, i Malmö ligger arbetslösheten för invandrare på 8,3%. Detta är beviset att det inte är för många invandrare som är problemet utan för många dåliga politiker.

3. Problemlösning

Det offentliga stödet till invandrarföreningar och alla andra verksamheter som syftar till att befrämja främmande kulturer och identiteter i Sverige skall dras in. Lovdagar i anslutning till religiösa högtider skall endast omfatta traditionella svenska och kristna högtider. Den skattefinansierade modersmålsundervisningen skall avskaffas. […] Statligt och kommunalt stöd endast utgå till religiösa friskolor som vilar på judeo-kristen grund och som följer angivna regler. Inga religiösa byggnader, med en för svensk byggnadstradition, främmande arkitektur, skall få byggas. Iögonfallande religiösa eller politiska symboler, som till exempel slöja eller turban, skall inte vara tillåtna […]

Okej Okej låt oss anta att vi köpte SD:s problemformulering och låter dem ”assimilera” (är det bara jag som tänker på Borgs från StarTrek?) invandrarna. Men de föreslår ju inget som tvingar dem att assimilera sig, att någon moské inte blir byggd och att någon lokal grekisk förening läggs ner bidrar ju inte till att människor lär sig språket, kulturen och skaffar sig jobb. SD är dåliga på att vara SD till och med.

Deras lösning är att skära ner på invandringen, fine, men vad ska vi göra med de 20 – 30 000 invandrare som SD vill släppa in? Inget svar från SD. Men i ärlighetens namn finns det inget svar från något parti, förutom (m).

I Sverige tar det 7 år för en flykting att hitta sitt första jobb, i Solna tar det 2 år. Efter 2 år är flyktingarna i Solna skattebetalare och är med och finansierar Sveriges välfärd det är tack vare denna modell Solna har sveriges lägsta skatt. Jo, tack vare solnamodellen, vilket egentligen är en form av den gamla hederliga svenska men nu endast moderata arbetslinjen. Integrationen löser vi genom att skapa och få människor ut arbete inte att dra in några föreningsbidrag.