Att kunna läsa är en sak men att kunna förstå en annan

Det har de senaste dagarna blivit en debatt om moderaternas nya idéprogram där bland annat vänsternissar påstår att vi försöker påstå att Moderata Samlingspartiet var drivande i kampen mot Apartheid. Låt mig som medförfattare till idéprogrammet lära dem att läsa rätt.

För det första så måste man inse att det nya idéprogrammet inför vi  rättvisebegreppet som tidigare saknats i våra tidigare idéprogram.

”Vi människor har en stark känsla för rättvisa. Orättvisor upprör oss ofta djupt. Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande. En viktig utgångspunkt är att alla ska kunna utveckla sina liv oavsett bakgrund.”

Citatet säger helt enkelt att Moderaterna ansluter sig till den mänskliga kampen mot orättvisor som har funnits genom historien. Det säger inget om vår tidigare hållning gentemot apartheid och rösträtten.