Varför vänsterfeminister har fel.

Mitt förra blogginlägg orsakade en del reaktioner, många av dem töntiga, barnsliga och idiotiska. Men det framkom lite vanlig hederlig kritik att ta tillvara på.

Ja, F!, mycket av den orättvisa fördelningen av inkomster och livschanser beror på dåliga normer, inskränkthet och kulturella föreställningar. Män har i evigheter blivit kvoterade till samhällspositioner, makt och lön. Är lösningen på detta fel att börja kvotera kvinnor? Två fel gör inget rätt.

Jag vill även bemöta det faktum att kvinnor tjänar 84% av mäns löner. Sant, men felaktigt använd statistik som vanligt bland kollektivister (läs SD).

Tyvärr är statistik lite svåra att hitta för svensk arbetsmarknad, men som tur kan vi gå till det patriarkala USA och hitta lite rolig fakta:

Många feminister skyller löneskillnader på manliga chefer som ger mer till män än till kvinnor. Men vad händer när kvinnor har kvinnliga chefer?

Då säger Kalle Kommunist som nyligen bytt namn till Felix Feminist, ”det är för att kvinnor anpassar sig till den patriarkala normen för att ens få bli chef.”

Jaha, men vad händer med kvinnor som inte ens har chefer? Kvinnor som äger och driver sina egna företag. Vi jämför dem och män som gör detsamma, resultatet, kvinnor får netto 49%1 av mäns inkomster. Då undrar man ju: Om det är de manliga chefernas fel att kvinnor tjänar dåligt? Varför tjänar kvinnor dåligt när de är sina egna chefer?

Kan det vara så att kvinnor väljer/tvingas att leva ett liv där de prioriterar annat än karriär och pengar? Det visar sig att kvinnor och män som har samma titel, ansvar och storlek sitt på ansvar i ett företag, tjänar faktiskt lika mycket.2

Även när man tittar på enskilda yrkesgrupper, t. ex kvinnliga professorer som aldrig varit gifta och aldrig blivit publicerade tjänar 145%3 av vad sina manliga motsvarigheter tjänar. Just det, ni läste rätt, kvinnor tjänar 45% mer än män.

Aldrig gifta kvinnor är starka; och aldrig gifta män är förlorare” svarar Felix Feminist – och det stämmer faktiskt delvis. Kvinnor som aldrig varit gifta har högre utbildnigsgrad än män som aldrig varig gifta.4

Så då jämför vi resultatet mellan kvinnor och män som aldrig gift sig, har samma utbildningsbakgrund och aldrig skaffat barn. Resultatet? Jo att kvinnor tjänar 117% av sina manliga motsvarigheter, eller med andra ord så tjänar män 85% av vad kvinnor tjänar.5

Earnings of Never-Married Men and Women Who Have Never Had Children, are College-Educated and Work Full-Time (Aged 40-64)

Vänta vänta, säger Felix Feminist: ”Du mäter ju fulltidare, det är deltidskvinnorna, som är de stora offren” – Tillbaka till statistiken, då visar det sig att deltidsarbetande kvinnor tjänar 1.10$ för varje dollar en man tjänar.6

Nu börjar det bli intressant: Om diskriminering inte är förklaringen mellan skillnaderna i lön, vad är det då?

Svaren är många, men den viktigaste av alla; barn. Pappor på ett generellt plan prioriterar inte barn i samma utsträckning som mammor gör, detta leder till att de jobbar över mer, tar mindre populära arbetsuppgifter och reser mer. Detta är lönsamt för företag och det belönas med högre lön och bättre karriär.

Nästa gång ska jag ge 25 tips till Felix feminist om vad vi kan göra åt detta faktum.

Källor:

1. US Department of Treasury, Internal Revenue Service, Statistics of Income Division. Tabell E2-1; ”Number of Male-Operated Sole Propreitorships by Six Broad Industry Categories, 1985-2000”, Tabell E2-3; ”Business Net Income of Male-Operated Sole Propreitorships by Six Broad Industry Categories, 1986-2000”, Table E3-1, ”Number of Female-Operated Sole Propreitorships by Six Broad Industry Categories, 1985-2000”, Tabell E3-2, ”Number of Female-Operated Sole Propreitorships by Six Broad Industry Categories, 1985-2000″, Tabell E3-3,”Business Net Income of Male-Operated Sole Propreitorships by Six Broad Industry Categories, 1986-2000”
2. Mark Sieling, Monthly Labor Review, Juni 1984,32. Hans källa är U.S Bureau of Labor Statistics 1981 PATC survey. USBLS har inte med kön i statistiken, men Mark Sieling deriverade fram det genom att behandla rådata på de företag som hade med kön i svaren.
3. American Council on Educational data, 33, Tabell 7, ”Academic Year Salaries by Sex and Marital Status, 1968-69”
4. Bernard, The Future of Marriage, onumrerad sista sida, tabell 20.
5. U.S. Cencus Bureau´s survey of Income and Program Participation, 2001, wave 2.
6. U.S. Bureau of the Census, Employment and Earnings, tabell D-20, ”Median Weekly Earnings of Part-time Wage and Salary Workers by Selected Characteristics”