Hela blå linjen ska jobba

Vi kan inte acceptera ett samhälle där det är ok att stå utanför. Moderata Solna har en av regionens lägsta arbetslöshet, men bara några stationer längre ut på blå linjen finns regionens högsta arbetslöshet. Detta kulturella och sociala utanförskap är inte acceptabelt. Vi måste sluta skicka signaler att det är ok att bosätta sig i Sverige men att man får sitta utanför och titta på. I Solna ställer vi krav på de som inte orkar ställa krav på sig själva, och därför är skillnaden i arbetslöshet mellan svenskar och invandrade marginell.

I Sverige tar det i snitt 7 år för en flykting att få jobb. I Solna tar det 2 år. Det är inte synd om människor som tar sig hit och vill skapa sig ett bättre liv, de har snarare fått en fantastisk möjlighet. Det är vår plikt att se till att de får rätt inställning och blir inspirerade av den svenska arbetsmoral som byggt upp det här landet.

Jag vill att hela Sverige inför Solnamodellen som ser till att man direkt vid ankomst får viktig muntlig språkkunskap som är lämplig för arbetslivet, därefter hittar kommunen med sina goda kontakter en lämplig anställning där man inte hamnar med landsmän så man aktivt använder sin svenska och blir redo för arbetslivet. Det är ett av de viktigaste uppdrag jag ser mig ha i riksdagen.

Relaterade inlägg:
Varför SD är dåliga, även på att vara SD