Robin Hood-skatten

På grund av den statliga “Robin-hood“-skatten tvingas kommuner som sköter sig betala till kommuner som missköts. En solnabo betalar runt en fjärdedel av din kommunskatt till en annan kommun. Jag vill ersätta denna orättvisa skatt med en krisfond som andra kommuner kan sanera sin ekonomi med så de kan bryta sitt bidragsberoende.